Sony Xperia E4g - Obľúbené položky a skupiny

background image

Obľúbené položky a skupiny

Kontakty, ktoré označíte ako obľúbené položky, sa zobrazia na karte Obľúbené položky

v aplikácii Kontakty spoločne s najčastejšie volanými kontaktmi ("top contacts"). Vďaka

tomu získate k týmto kontaktom rýchlejší prístup. Kontakty môžete združovať aj do

skupín. Vďaka tomu získate ku skupine kontaktov v aplikácii Kontakty rýchlejší prístup.

57

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Označenie alebo zrušenie označenia kontaktu ako obľúbeného

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorých chcete pridať k obľúbeným položkám alebo odstrániť

z obľúbených položiek.

3

Ťuknite na položku .

Zobrazenie obľúbených kontaktov a najobľúbenejších kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku .

Priradenie kontaktu do skupiny

1

V aplikácii Kontakty ťuknite na kontakt, ktorý chcete priradiť ku skupine.

2

Ťuknite na položku a potom na panel priamo pod položkou

Skupiny.

3

Začiarknite políčka skupín, do ktorých chcete kontakt pridať.

4

Ťuknite na položku

Hotovo.