Sony Xperia E4g - Odosielanie údajov kontaktu

background image

Odosielanie údajov kontaktu

Odoslanie vašej vizitky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Osobné informácie.

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky

Odoslať kontakt > OK.

4

Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorého údaje chcete odoslať.

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky

Odoslať kontakt > OK.

4

Vyberte dostupnú metódu prenosu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odoslanie niekoľkých kontaktov súčasne

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku

Označiť niekoľko.

3

Označte kontakty, ktoré chcete odoslať, alebo zvoľte všetky, ak si želáte odoslať

všetky kontakty.

4

Ťuknite na možnosť , potom vyberte spôsob prenosu, ktorý je k dispozícii, a

pokračujte podľa pokynov na obrazovke.