Sony Xperia E4g - Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

background image

Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty

Ak synchronizujete kontakty s novým účtom alebo údaje o kontaktoch importujete inými

spôsobmi, môžu sa v aplikácii Kontakty objaviť duplicitné záznamy. Ak sa tak stane,

môžete takéto duplicitné záznamy zlúčiť do jednej položky. A ak zlúčite záznamy

omylom, môžete ich neskôr znovu oddeliť.

Prepojenie kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete prepojiť s iným kontaktom.

3

Stlačte tlačidlo a potom ťuknite na položku

Prepojiť kontakt.

4

Ťuknite na kontakt, ktorého informácie chcete pripojiť k prvému kontaktu, a potom

akciu potvrďte ťuknutím na tlačidlo

OK. Údaje prvého kontaktu sa zlúčia s druhým

kontaktom a prepojené kontakty sa v zozname kontaktov zobrazia ako jeden

kontakt.

Oddelenie prepojených kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na prepojený kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku

.

3

Ťuknite na položky

Zrušiť prepoj. kontaktu > Zrušiť prepojenie.

58

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.