Sony Xperia E4g - Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre prípad núdze

background image

Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre

prípad núdze

V aplikácii Kontakty môžete pridávať a upravovať informácie ICE (In Case of Emergency –

V prípade núdze). Môžete sem zadať informácie o zdravotnom stave, napríklad

o alergiách alebo liekoch, ktoré užívate, ako aj informácie o príbuzných a priateľoch,

ktorých možno kontaktovať v prípade núdze. Po nastavení budú tieto informácie ICE

dostupné zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia. Znamená to, že aj keď bude

obrazovka uzamknutá, napríklad PIN kódom, vzorom alebo heslom, pracovníci

záchrannej služby budú môcť načítať vaše informácie ICE.

1 Návrat na hlavnú obrazovku kontaktov

2 Zobrazenie ďalších možností

3 Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií ako súčasti informácií ICE

4 Informácie o zdravotnom stave

5 Zoznam kontaktov ICE

6 Vytvorenie nových kontaktov ICE

7 Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

Zobrazenie informácií o zdravotnom stave a osobných informácií v rámci informácií

ICE

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku

ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze).

3

Ťuknite na položku a potom začiarknite políčko

Zobraziť osobné údaje.

56

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zadanie informácií o zdravotnom stave

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku

ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze).

3

Ťuknite na položku a potom na položku

Upraviť zdravotné informácie.

4

Upravte požadované informácie.

5

Po dokončení ťuknite na položku

Hotovo.

Pridanie nového kontaktu ICE

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku

ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze) a potom na

položku .

3

Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý

kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak

chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku

Phone

contact.

4

Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.

5

Po dokončení ťuknite na položku

Hotovo.

Kontakt ICE musí obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci záchrannej

služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky, pracovníkom

záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktu ICE aj v prípade, že sú v aplikácii

Kontakty zadané aj iné informácie o kontakte.

Použitie existujúcich kontaktov ako kontaktov ICE

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku

ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze) a potom na

položku .

3

Označte kontakty, ktoré chcete použiť ako kontakty ICE.

4

Po dokončení ťuknite na položku

Hotovo.

Vybraté kontakty ICE musia obsahovať aspoň telefónne číslo, na ktoré môžu volať pracovníci

záchrannej služby. Ak je zariadenie zamknuté bezpečnostným zamknutím obrazovky,

pracovníkom záchrannej služby sa zobrazuje iba telefónne číslo kontaktov ICE aj v prípade, že

sú v aplikácii Kontakty zadané aj iné informácie o kontaktoch.

Nastavenie viditeľnosti informácií ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku

ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze).

3

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenie.

4

Začiarknite políčko

ICE na obrazovke uzamknutia.

Informácie ICE sú zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia predvolene viditeľné.

Povolenie hovorov kontaktom ICE zo zabezpečenej obrazovky uzamknutia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku

ICE – In Case of Emergency (V prípade núdze).

3

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenie.

4

Začiarknite políčko

Povoliť hovor z ICE zobrazenia.

Niektorí mobilní operátori a poskytovatelia služieb nemusia hovory ICE podporovať.