Sony Xperia E4g - Pridanie a úprava kontaktov

background image

Pridanie a úprava kontaktov

Pridanie kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na položku .

3

Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a pridávate niektorý

kontakt prvýkrát, treba vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak

chcete tento kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku

Phone

contact.

4

Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.

5

Po dokončení ťuknite na položku

Hotovo.

Keď v kroku 3 vyberiete účet synchronizácie, tento účet sa pri ďalšom pridávaní kontaktu

zobrazí ako predvolený účet. Keď kontakt uložíte do konkrétneho účtu, tento účet sa pri

ďalšom pridávaní kontaktu zobrazí ako predvolený účet na ukladanie. Ak ste kontakt uložili do

nejakého účtu a chcete to zmeniť, treba vytvoriť nový kontakt a vybrať iný účet, do ktorého sa

má uložiť.

Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte symbol plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na toto

číslo z iných krajín ho už nemusíte musieť znovu upravovať.

Úprava kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

3

Upravte požadované informácie.

4

Po dokončení ťuknite na položku

Hotovo.

Niektoré služby synchronizácie nepovoľujú úpravu podrobností kontaktov.

Priradenie fotografie ku kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položku

a vyberte požadovanú metódu pridania obrázka kontaktu.

4

Po pridaní obrázka ťuknite na položku

Hotovo.

Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie

Album. Ak chcete pridať obrázok

uložený v účte online, je potrebné najprv prevziať obrázok.

Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom na položku .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položky >

Nastaviť signál zvonenia.

4

Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku a vyberte

hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na položku

Hotovo.

5

Ťuknite na položku

Hotovo.

Odstránenie kontaktov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.

3

Ak chcete odstrániť všetky kontakty, ťuknutím na šípku nadol otvorte rozbaľovaciu

ponuku a vyberte možnosť

Označiť všetky.

4

Ťuknite na položku a potom na položku

Odstrániť.

55

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Úprava vlastných kontaktných informácií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Osobné informácie, potom ťuknite na položku .

3

Zadajte požadované nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.

4

Po dokončení ťuknite na položku

Hotovo.

Vytvorenie nového kontaktu prostredníctvom textovej správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položky >

Uložiť.

3

Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku

Vytvoriť nový kontakt.

4

Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku

Hotovo.