Sony Xperia E4g - Zálohovanie kontaktov

background image

Zálohovanie kontaktov

Na zálohovanie kontaktov môžete použiť pamäťovú kartu. Ďalšie informácie o obnovení

kontaktov v zariadení nájdete v časti

Prenos kontaktov

na strane 53 .

Exportovanie všetkých kontaktov do pamäťovej karty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom ťuknite na položku .

2

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položky

Exportovať kontakty > Karta SD.

3

Ťuknite na položku

OK.

59

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.