Sony Xperia E4g - Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

background image

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na

televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia

Wi-Fi Direct™ vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne

usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete tiež použiť na

počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

Vyššie popísaná funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky

prostredníctvom riešenia Miracast™ s certifikátom Wi-Fi. Ak televízor zrkadlenie obrazovky

nepodporuje, treba si zvlášť kúpiť adaptér na bezdrôtový displej.

Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením

iných sietí Wi-Fi®.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na televíznej obrazovke

1

Televízor: Pri zapnutí funkcie zrkadlenia obrazovky postupujte podľa pokynov

uvedených v používateľskej príručke k televíznemu prijímaču.

2

Zariadenie: Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Zrkadlenie

obrazovky a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položku

Spustiť.

5

Ťuknite na položku

OK a vyberte zariadenie.

Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte na zariadení miesto, kde sa nachádza

anténa Wi-Fi.

Uvedená funkcia funguje iba v prípade, že televízor podporuje zrkadlenie obrazovky

prostredníctvom riešenia Miracast™ s certifikátom Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Zrkadlenie

obrazovky a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku

Odpojiť a potom na položku OK.