Sony Xperia E4g - Obsah

background image

Obsah

Začíname........................................................................................6

O tejto používateľskej príručke.............................................................6
Prehľad zariadenia.............................................................................. 6
Zostavenie.......................................................................................... 7
Ochrana obrazovky............................................................................. 9
Prvé spustenie zariadenia....................................................................9
Prečo potrebujete účet Google™?.................................................... 10
Nabíjanie zariadenia.......................................................................... 11

Základné informácie.....................................................................12

Použitie dotykovej obrazovky............................................................ 12
Zamknutie a odomknutie obrazovky..................................................14
Plocha...............................................................................................14
Obrazovka aplikácií........................................................................... 16
Navigácia v aplikáciách..................................................................... 17
Malé aplikácie................................................................................... 18
Widgety.............................................................................................18
Skratky a priečinky............................................................................ 19
Pozadie a motívy...............................................................................20
Snímanie fotografie obrazovky...........................................................21
Stav a upozornenia........................................................................... 21
Ikony v stavovom riadku....................................................................22
Popis aplikácií................................................................................... 24

Preberanie aplikácií...................................................................... 26

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™.....................................26
Preberanie aplikácií z iných zdrojov................................................... 26

Internet a siete..............................................................................27

Prehľadávanie webu..........................................................................27
Nastavenie Internetu a správ MMS ...................................................27
Wi-Fi® ............................................................................................. 28
Zdieľanie mobilného dátového pripojenia...........................................30
Ovládanie využívania údajov.............................................................. 31
Výber mobilných sietí........................................................................ 32
Virtuálne súkromné siete (siete VPN)................................................. 32

Synchronizácia údajov v zariadení............................................... 33

Synchronizácia s online účtami..........................................................33
Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®........ 33

Základné nastavenia.................................................................... 35

Prístup k nastaveniam....................................................................... 35
Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť....................................................... 35

2

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Ochrana karty SIM ........................................................................... 36
Nastavenie obrazovky....................................................................... 37
Daydream......................................................................................... 37
Zamknutie obrazovky........................................................................ 38
Jazykové nastavenia......................................................................... 40
Dátum a čas..................................................................................... 40
Vylepšenie zvukového výstupu.......................................................... 40

Písanie textu.................................................................................42

Klávesnica na obrazovke...................................................................42
Klávesnica telefónu........................................................................... 43
Zadanie textu pomocou hlasového vstupu........................................ 44
Úprava textu..................................................................................... 44
Prispôsobenie klávesnice Xperia........................................................45

Volanie..........................................................................................46

Telefonovanie....................................................................................46
Prichádzajúce hovory........................................................................ 47
Prebiehajúce hovory..........................................................................49
Používanie denníka hovorov.............................................................. 49
Presmerovanie hovorov.....................................................................50
Blokovanie hovorov...........................................................................50
Hovory viacerých účastníkov............................................................. 51
Konferenčné hovory.......................................................................... 51
Hlasová schránka..............................................................................52
Tiesňové hovory................................................................................ 52

Kontakty ...................................................................................... 53

Prenos kontaktov.............................................................................. 53
Hľadanie a zobrazenie kontaktov.......................................................54
Pridanie a úprava kontaktov.............................................................. 55
Pridanie údajov o zdravotnom stave a kontaktných údajov pre
prípad núdze.....................................................................................56
Obľúbené položky a skupiny............................................................. 57
Odosielanie údajov kontaktu............................................................. 58
Predchádzanie duplicitným záznamom v aplikácii Kontakty............... 58
Zálohovanie kontaktov...................................................................... 59

Správy a konverzácia chat........................................................... 60

Čítanie a odosielanie správ................................................................60
Usporiadanie správ........................................................................... 61
Volanie prostredníctvom správy.........................................................62
Nastavenie správ...............................................................................62
Okamžité správy a videochat.............................................................62

E-mail........................................................................................... 64

Nastavenie e-mailu............................................................................64

3

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odosielanie a prijímanie e-mailových správ........................................64
Tabla ukážok e-mailov.......................................................................65
Usporiadanie e-mailových správ........................................................66
Nastavenie e-mailového účtu............................................................ 67
Gmail™.............................................................................................67

Hudba ..........................................................................................69

Prenos hudby do zariadenia .............................................................69
Počúvanie hudby.............................................................................. 69
Ponuka plochy aplikácie Walkman®..................................................70
Zoznamy skladieb............................................................................. 71
Zdieľanie hudby.................................................................................72
Vylepšenie zvuku...............................................................................72
Vizualizér ..........................................................................................72
Rozpoznávanie hudby pomocou služby TrackID™............................73

rádio FM....................................................................................... 75

Počúvanie rádia................................................................................ 75
Obľúbené rozhlasové stanice............................................................ 76
Nastavenia zvuku.............................................................................. 76

Fotoaparát....................................................................................77

Fotografovanie a nahrávanie videí......................................................77
Rozpoznanie tváre............................................................................ 78
Používanie technológie Smile Shutter™ na zachytávanie
usmiatych tvárí.................................................................................. 78
Pridanie geografickej polohy k fotografiám........................................ 79
Všeobecné nastavenia fotoaparátu....................................................79
Nastavenia fotoaparátu..................................................................... 83
Nastavenia videokamery................................................................... 87

Fotografie a videá v albume.........................................................90

Zobrazenie fotografií a videí............................................................... 90
Zdieľanie a správa fotografií a videí.................................................... 91
Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor..............................92
Úprava videí pomocou aplikácie Movie Creator................................. 93
Skrytie fotografií a videí......................................................................93
Ponuka plochy aplikácie Album.........................................................94
Zobrazovanie fotografií na mape....................................................... 95

Videá............................................................................................ 97

Sledovanie videí v aplikácii Movies.....................................................97
Prenos videí nachádzajúcich sa v zariadení ...................................... 98
Správa videí...................................................................................... 98

Možnosti pripojenia......................................................................99

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore................... 99

4

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zdieľanie obsahu so zariadeniami s technológiou DLNA Certified™
......................................................................................................... 99
Bezdrôtová technológia Bluetooth®................................................102

Inteligentné aplikácie a funkcie šetriace čas..............................105

Ovládanie príslušenstva a nastavení pomocou aplikácie Smart
Connect..........................................................................................105

Cestovanie a mapy.....................................................................108

Používanie služieb určovania miesta................................................108
Google Maps™ a navigácia............................................................ 108
Používanie dátového prenosu počas ciest.......................................109
Režim V lietadle...............................................................................110

Kalendár a budík........................................................................ 111

Kalendár......................................................................................... 111
Budík a hodiny................................................................................ 112

Podpora a údržba...................................................................... 114

Podpora zariadenia......................................................................... 114
Počítačové nástroje.........................................................................114
Aktualizácia zariadenia.................................................................... 115
Vyhľadanie strateného zariadenia ................................................... 116
Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia......................................117
Batéria a správa spotreby............................................................... 117
Pamäť a ukladací priestor................................................................119
Spravovanie súborov pomocou počítača........................................ 120
Zálohovanie a obnovovanie obsahu.................................................121
Spustenie diagnostických testov v zariadení....................................123
Reštartovanie a obnovenie zariadenia..............................................124
Recyklácia zariadenia...................................................................... 125
Obmedzenia služieb a funkcií.......................................................... 125
Právne informácie........................................................................... 125

5

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.