Sony Xperia E4g - Úprava textu

background image

Úprava textu

Priamo počas písania môžete vybrať, vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text. K nástrojom na

úpravu získate prístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Nástroje na úpravu sú k

dispozícii prostredníctvom panelu aplikácií.

Panel aplikácií

1

Zatvorenie panela aplikácií

2

Výber celého textu

3

Vystrihnutie textu

4

Kopírovanie textu

44

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

5

Prilepenie textu

Možnosť sa zobrazí iba v prípade, že je text uložený v schránke.

Výber textu

1

Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Slovo, na ktoré ste ťukli, sa

zvýrazní pomocou značiek na jeho oboch stranách.

2

Ak chcete vybrať väčšiu časť textu, posuňte značky doľava alebo doprava.

Úprava textu

1

Zadajte nejaký text a potom naň dvakrát ťuknite. Zobrazí sa panel aplikácií.

2

Vyberte text, ktorý chcete upraviť, potom ho nástrojmi v paneli aplikácie zmeňte

podľa potrieb.