Sony Xperia E4g - Prispôsobenie klávesnice Xperia

background image

Prispôsobenie klávesnice Xperia

Pri písaní textu prostredníctvom klávesnice na obrazovke môžete získať prístup

k nastaveniam klávesnice a ďalším nastaveniam zadávania textu, ktoré napríklad

umožňujú nastaviť možnosti jazykov písania, predikcie a opravy textu, automatických

medzier a rýchlych bodiek. Klávesnica sa na základe dát z aplikácie E-mail a iných

aplikácií môže naučiť váš štýl písania. K dispozícii je aj príručka personalizácie, ktorá vám

pomôže s väčšinou základných nastavení a umožní vám rýchle začatie používania.

Prístup k nastaveniam klávesnice na obrazovke

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položky a

Nastavenie klávesnice a potom podľa potreby zmeňte

nastavenia.

3

Ak chcete pridať jazyk písania textového vstupu, ťuknite na položku

Písomné

jazyky a označte príslušné políčka.

4

Výber potvrďte ťuknutím na položku

OK.

Zmena nastavení návrhov slov

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položky

Nastavenie klávesnice > Návrhy slov.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Výber spôsobu zadávania údajov

1

Keď zadávate text pomocou klávesnice na obrazovke, posuňte stavový riadok

nadol, čím sa otvorí panel upozornení, a potom ťuknite na položku

.

2

Vyberte požadovanú možnosť.

Používanie vášho štýlu písania

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku , potom na položky

Nastavenie klávesnice > Použitie môjho

štýlu písania a vyberte zdroj.

Výber variantu rozloženia klávesnice

Varianty rozloženia pre klávesnicu na obrazovke nemusia byť dostupné pre všetky jazyky

písania.

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenie klávesnice.

3

Ťuknite na položku

Písomné jazyky a potom na položku .

4

Vyberte variant rozloženia klávesnice.

5

Výber potvrďte ťuknutím na položku

OK.

45

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.