Sony Xperia E4g - Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

background image

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

Keď zadávate text, môžete namiesto písania slov použiť funkciu hlasového vstupu.

Jednoducho vyslovujte slová, ktoré chcete zadať. Hlasový vstup je experimentálna

technológia od spoločnosti Google™ a je dostupná vo viacerých jazykoch a regiónoch.

Povolenie hlasového vstupu

1

Pri zadávaní textu pomocou klávesnice na obrazovke ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Nastavenie klávesnice.

3

Začiarknite políčko

Zadávanie textu v Google™ voice.

4

Ťuknutím na položku uložte nastavenia. Ikona mikrofónu sa zobrazí na

klávesnici na obrazovke.

Zadanie textu pomocou hlasového vstupu

1

Otvorte klávesnicu na obrazovke.

2

Ťuknite na položku . Keď sa zobrazí symbol , hlasom zadajte text.

3

Po dokončení znova ťuknite na položku . Zobrazí sa navrhovaný text.

4

Text v prípade potreby upravte manuálne.

Ak chcete zobraziť klávesnicu a text zadať manuálne, ťuknite na položku

.