Sony Xperia E4g - Aktualizácia zariadenia

background image

Aktualizácia zariadenia

Softvér vo svojom zariadení by ste mali aktualizovať na získanie najnovších funkcií,

vylepšení a opráv chýb, a zabezpečili si tak optimálny výkon. Keď je k dispozícii

aktualizácia softvéru, v stavovom riadku sa zobrazí symbol . Nové aktualizácie môžete

vyhľadávať aj manuálne.
Aktualizácie softvéru najjednoduchšie nainštalujete bezdrôtovo zo zariadenia. Niektoré

aktualizácie však nie sú k dispozícii prostredníctvom bezdrôtového preberania. Na
aktualizáciu zariadenia je v PC alebo v počítači Apple

®

Mac

®

potrebná aplikácia Xperia™

Companion.
Ďalšie informácie o aktualizácii softvéru nájdete na adrese

www.sonymobile.com/update

.

Aktualizácii môže zabrániť nedostatok voľného úložného miesta. Pred pokusom o aktualizáciu

sa uistite, že máte dostatok voľného úložného miesta.

Vyhľadávanie nového softvéru

1

Na Ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Centrum aktualizácií.

Bezdrôtová aktualizácia zariadenia

Pre bezdrôtovú aktualizáciu zariadenia použite aplikáciu Update Center. Zabezpečuje

aktualizácie aplikácií aj systému a možno ju použiť aj na preberanie nových aplikácií

vyvinutých pre vaše zariadenie. Aktualizácie dostupné na prevzatie cez mobilnú sieť

závisia od vášho operátora. Odporúča sa použiť sieť Wi-Fi® namiesto mobilnej siete, aby

ste sa pri preberaní nového softvéru vyhli poplatkom za dátový prenos.

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Centrum aktualizácií.

3

Vyberte požadovanú aktualizáciu systému a potom ťuknite na položku

Prevziať.

4

Po dokončení preberania inštaláciu dokončite ťuknutím na možnosť

Inštalovať a

riaďte sa pokynmi na obrazovke.

Preberanie a inštalácia aktualizácie aplikácie

1

Na Ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Centrum aktualizácií.

3

Vyberte požadovanú aktualizáciu aplikácie a potom ťuknite na položku

Aktualizovať. Aktualizácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

Inštalácia novej aplikácie

1

Na Ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Centrum aktualizácií.

3

Vyberte požadovanú aplikáciu a potom ťuknite na položku

Inštalovať. Aplikácia sa

nainštaluje automaticky po prevzatí.

115

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Preberanie a inštalácia aktualizácie systému z panela upozornení

1

Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.

2

Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu systému. Potom ťuknite na

možnosť

Prevziať.

3

Po dokončení preberania inštaláciu dokončite ťuknutím na možnosť

Inštalovať a

riaďte sa pokynmi na obrazovke.

Preberanie a inštalácia aktualizácie aplikácie z panela upozornení

1

Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.

2

Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aktualizáciu aplikácie. Potom ťuknite na

možnosť

Aktualizovať. Aktualizácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

Inštalácia novej aplikácie z panela upozornení

1

Presuňte stavový riadok smerom nadol, čím sa otvorí panel upozornení.

2

Posúvajte nadol a vyberte si požadovanú aplikáciu. Potom ťuknite na možnosť

Inštalovať. Nová aplikácia sa nainštaluje automaticky po prevzatí.

Aktualizácia vášho zariadenia pomocou počítača

Softvérové aktualizácie môžete prevziať a nainštalovať na zariadenie pomocou počítača
pripojeného na internet. Budete potrebovať kábel USB a PC alebo počítač Apple

®

Mac

®

so spusteným softvérom Xperia™ Companion.

Ak na príslušnom počítači nemáte nainštalovaný softvér Xperia™ Companion, pripojte

zariadenie pomocou kábla USB a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia zariadenia pomocou počítača

1

Uistite sa, že máte aplikáciu Xperia™ Companion nainštalovanú na PC alebo
počítači Apple

®

Mac

®

.

2

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.

3

Počítač: Spustite softvér Xperia™ Companion. Po krátkej dobe počítač

zaregistruje prítomnosť vášho zariadenia a vyhľadá nový softvér.

4

Počítač: Ak sa rozpozná nová softvérová aktualizácia, zobrazí sa automaticky

otvárané okno. Podľa pokynov na obrazovke spustite príslušné softvérové

aktualizácie.

Ak zariadenie pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB, budete vyzvaní na inštaláciu

softvéru alebo zrušenie, pokiaľ ste predtým neoznačili možnosť

Už nezobrazovať.