Sony Xperia E4g - Batéria a správa spotreby

background image

Batéria a správa spotreby

Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Môžete sledovať spotrebu batérie a zobraziť si

prehľad aplikácií, ktoré batériu využívajú najviac. Okrem odstránenia či obmedzenia

aplikácií, môžete tiež aktivovať jeden z mnohých režimov šetrenia energie, aby ste z

batérie vyťažili maximum. Môžete si tu tiež zobraziť odhadovaný čas do vybitia batérie a

prispôsobiť nastavenia, aby ste zvýšili výkonnosť a výdrž batérie.

117

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Správa spotreby batérie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Správa spotreby > Energetická

náročnosť aplikácie. Zobrazí sa prehľad s aplikáciami, ktoré majú vysoký podiel

na prenose údajov alebo tie, ktoré sa dlhšie nevyužívali.

3

Prezrite si informácie. Aplikácie môžete, v prípade potreby, odinštalovať alebo

obmedziť jej používanie.

Zobrazenie správy využívania batérie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Správa spotreby > Využitie batérie.

Zobrazenie odhadovanej výdrže batérie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Správa spotreby.

Režimy šetrenia energie

K dispozícii je niekoľko režimov šetrenia energie, ktoré umožňujú predĺžiť výdrž batérie:

Režim STAMINA

Vypne sieť Wi-Fi® a prenos mobilných dát, keď je obrazovka vypnutá,

a obmedzí výkon hardvéru. Keď je tento režim aktívny, v stavovom riadku sa

zobrazí ikona .

Režim Ultra STAMINA

Obmedzuje funkcie zariadenia na základné úlohy, ako napríklad telefonovanie

a odosielanie správ SMS. Keď je tento režim aktívny, v stavovom riadku sa

zobrazí ikona

.

Režim slabej batérie

Upraví správanie zariadenia, napríklad jas a časový limit obrazovky, keď úroveň

nabitia klesne pod určitú percentuálnu hodnotu. Keď je tento režim aktívny,

v stavovom riadku sa zobrazí ikona

.

Wi-Fi podľa polohy

Nastaví zariadenie tak, aby sa funkcia Wi-Fi® zapla len v prípade, ak sa

zariadenie nachádza v blízkosti uloženej siete Wi-Fi®.

Zar. dáta na poz. do frontu Optimalizuje odchádzajúce prenosy, keď je obrazovka vypnutá, odosielaním dát

v určených intervaloch.

Aktivácia režimu šetrenia energie

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Správa spotreby .

3

Preverovaný režim vyberiete potiahnutím príslušného jazdca doprava alebo

označením, a v prípade potreby aj potvrdením príslušného označovacieho poľa.

4

Ak nie je dostupný žiadny jazdec alebo označovacie pole, ťuknite na režim, ktorý

chcete aktivovať a v prípade potreby to potvrďte.

Popis funkcií režimu STAMINA

Režim STAMINA obsahuje niekoľko funkcií, ktoré umožňujú optimalizovať výkon batérie:

Rozšírený pohotovostný

režim

Zabraňuje aplikáciám používať dátové prenosy vypnutím siete Wi-Fi® a

prenosu mobilných dát, keď je obrazovka vypnutá. Keď je táto funkcia aktívna,

pozastavenie niektorých aplikácií a služieb môžete vypnúť.

Hodiny režimu STAMINA

Ponecháva sieťové pripojenia pozastavené v prípadoch, keď často stláčate

tlačidlo napájania, aby ste zistili, koľko je hodín.

Rozšírené používanie

Obmedzuje výkon hardvéru pri používaní zariadenia.

Aktivácia funkcií režimu STAMINA

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položky

Nastavenie > Správa spotreby a ťuknite na ne a potom ťuknite na

položku

Režim STAMINA.

3

Ak je režim STAMINA deaktivovaný, aktivujte ho.

4

Označte označovacie polia vedľa funkcií, ktoré si želáte aktivovať. Ak vás systém

vyzve, ťuknite na možnosť

Aktivovať.

118

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Výber aplikácií, ktoré majú byť spustené v režime STAMINA

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Nájdite položky

Nastavenie > Správa spotreby a ťuknite na ne a potom ťuknite na

položku

Režim STAMINA.

3

Ak je režim STAMINA deaktivovaný, aktivujte ho.

4

Začiarknite políčko

Rozšírený pohotovostný režim a ťuknite na položky Aplikácie

aktívne aj v pohot.režime > Pridať aplikácie.

5

Všetky aplikácie a služby zobrazte posúvaním doľava alebo doprava. Označte

príslušné označovacie polia aplikácií, ktoré chcete spustiť.

6

Po dokončení ťuknite na položku

Hotovo.