Sony Xperia E4g - Obmedzenia služieb a funkcií

background image

Obmedzenia služieb a funkcií

V niektorých krajinách alebo regiónoch, ako aj v niektorých sieťach alebo v prípade

poskytovateľov služieb v niektorých oblastiach, sa nepodporujú všetky služby a funkcie

popísané v tejto používateľskej príručke. Toto sa bez obmedzenia týka medzinárodného

tiesňového čísla 112 v sieti GSM. Podrobnejšie informácie o dostupnosti konkrétnych

služieb a funkcií ako aj o poplatkoch za prístup k nim a za ich používanie vám

sprostredkuje mobilný operátor alebo poskytovateľ služieb.
Na používanie niektorých funkcií a aplikácií, ktoré popisuje táto príručka, môže byť

potrebný prístup na internet. Pri pripojení na Internet zo zariadenia vám môžu byť

účtované poplatky za dátové pripojenie. Podrobnejšie informácie vám sprostredkuje

poskytovateľ bezdrôtových služieb.