Sony Xperia E4g - Pamäť a ukladací priestor

background image

Pamäť a ukladací priestor

Zariadenie má rôzne typy pamäte a rôzne možnosti ukladania.

Interný ukladací priestor má veľkosť približne

4.5 GB a používa sa na ukladanie

prevzatého alebo preneseného obsahu spolu s osobnými nastaveniami a dátami. Dáta

uložené v internom ukladacom priestore môžu predstavovať napríklad budík, nastavenie

hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, udalosti kalendára, fotografie, videá, hudba.

Ak chcete získať väčší ukladací priestor, môžete použiť vymeniteľnú pamäťovú kartu

s veľkosťou až

32 GB. Mediálne súbory a niektoré aplikácie (aj s ich dátami) možno

presunúť do tohto typu pamäte a získať tak voľný ukladací priestor. Niektoré aplikácie,

napríklad aplikácia Fotoaparát, môžu ukladať dáta priamo na pamäťovú kartu.

Dynamická pamäť (RAM) má veľkosť približne

1 GB a nedá sa používať na ukladanie.

Pamäť RAM má na starosti spustené aplikácie a operačný systém.

Pamäťovú kartu je možné zakúpiť samostatne.

Ďalšie informácie o používaní pamäte v zariadeniach s operačným systémom Android získate,

ak prevezmete dokumentáciu pre svoje zariadenie na stránke

www.sonymobile.com/support

.

Zvýšenie výkonu pamäte

Pamäť zariadenia sa počas bežného používania zvykne zapĺňať. Ak vaše zariadenie

začína byť pomalé alebo sa aplikácie neočakávane zatvárajú, mali by ste vziať do úvahy

nasledujúce informácie:

Vždy treba mať k dispozícii viac ako

250 MB voľného interného ukladacieho priestoru

a viac ako

100 MB voľnej pamäte RAM.

Zatvorte spustené aplikácie, ktoré nepoužívate.

Vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých aplikácií.

Odinštalujte prevzaté nepoužívané aplikácie.

Ak je interný ukladací priestor plný, presuňte aplikácie na pamäťovú kartu.

Preneste fotografie, videá a hudbu z internej pamäte na pamäťovú kartu.

Ak vaše zariadenie nedokáže čítať obsah na pamäťovej karte, možno ju treba

naformátovať. Pri formátovaní sa celý obsah na pamäťovej karte vymaže.

Zobrazenie stavu pamäte

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Ukladací priestor a ťuknite na ne.

Zobrazenie veľkosti voľnej a obsadenej pamäte RAM

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Aplikácie > Spustené a ťuknite na ne.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte všetkých aplikácií

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Ukladací priestor a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položky

Dáta vo vyrovnávacej pamäti > OK.

Pri vymazaní vyrovnávacej pamäte nestratíte žiadne dôležité informácie ani nastavenia.

119

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prenos mediálnych súborov na pamäťovú kartu

1

Skontrolujte, či je v zariadení vložená pamäťová karta.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Ukladací priestor > Prenesenie dát na kartu SD

a ťuknite na ne.

4

Označte typy súborov, ktoré chcete preniesť na pamäťovú kartu.

5

Ťuknite na položku

Preniesť.

Presun aplikácií na pamäťovú kartu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Aplikácie a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete presunúť, a potom ťuknite na položku

Premiestniť na kartu SD.

Niektoré aplikácie nie je možné presunúť na pamäťovú kartu.

Zastavenie spustených aplikácií a služieb

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Aplikácie > Spustené a ťuknite na ne.

3

Vyberte aplikáciu alebo službu a potom ťuknite na položku

Zastaviť.

Formátovanie pamäťovej karty

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Ukladací priestor > Vymazať kartu SD a ťuknite

na ne.

3

Na potvrdenie ťuknite na položky

Vymazať kartu SD > Vymazať všetko.

Pri formátovaní sa vymaže celý obsah na pamäťovej karte. Pred naformátovaním pamäťovej

karty nezabudnite zálohovať všetky dáta, o ktoré nechcete prísť. Obsah môžete zálohovať

skopírovaním do počítača. Ďalšie informácie nájdete v časti

Spravovanie súborov pomocou

počítača

na strane 120 .