Sony Xperia E4g - Počítačové nástroje

background image

Počítačové nástroje

Existuje množstvo dostupných nástrojov, pomocou ktorých môžete zariadenie pripojiť

k počítaču a spravovať jeho obsah, ako napríklad kontakty, filmy, hudbu alebo fotografie.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačový program obsahujúci paletu nástrojov a aplikácií, ktoré

môžete použiť pri pripojení zariadenia k počítaču. S nástrojom Xperia™ Companion

môžete:

aktualizovať alebo opraviť softvér zariadenia,

preniesť obsah zo zariadenia pomocou nástroja Xperia™ Transfer,

zálohovať a obnoviť obsah z počítača,

synchronizovať multimediálny obsah – obsah fotoaparátu, hudbu a zoznamy skladieb

medzi zariadením a počítačom,

prehľadávať súbory na zariadení.
Na používanie aplikácie Xperia™ Companion potrebujete počítač pripojený na internet,

v ktorom je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich operačných systémov:

Microsoft

®

Windows

®

7 alebo novší

Mac OS

®

X 10.8 alebo novší

Aplikáciu Xperia™ Companion si môžete tiež prevziať na lokalite http://

support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion.

114

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Media Go™ pre Microsoft

®

Windows

®

Aplikácia Media Go™ pre systém Windows

®

pomáha prenášať fotografie, videá a hudbu

medzi zariadením a počítačom. Ak sa chcete získať ďalšie informácie o používaní

aplikácie Media Go™, prejdite na stránku http://mediago.sony.com/enu/features.
Aplikáciu Media Go™ možno používať v týchto operačných systémoch:

Microsoft

®

Windows

®

10

Microsoft

®

Windows

®

8/8.1

Microsoft

®

Windows

®

7

Microsoft

®

Windows Vista

®