Sony Xperia E4g - Reštartovanie a obnovenie zariadenia

background image

Reštartovanie a obnovenie zariadenia

Vypnutie alebo reštartovanie zariadenia môžete vynútiť v prípade, že zariadenie

neodpovedá alebo sa nedá reštartovať bežným spôsobom. Neodstránia sa pri tom

žiadne nastavenia ani osobné údaje.
Zariadenie môžete obnoviť aj na pôvodné nastavenia. Táto akcia je niekedy nevyhnutná,

ak zariadenie prestane správne fungovať. Nezabudnite však, že ak si chcete ponechať

dôležité dáta, musíte ich najskôr zálohovať na pamäťovú kartu alebo iný typ externej

pamäte. Ďalšie informácie nájdete v časti

Zálohovanie a obnovovanie obsahu

na

strane 121 .
Ak sa vaše zariadenie nedarí zapnúť, prípadne chcete obnoviť nastavenia softvéru,

môžete na opravu použiť nástroj Xperia™ Companion. Ďalšie informácie o používaní

softvéru Xperia™ Companion nájdete v časti

Počítačové nástroje

.

Reštart zariadenia sa nemusí podariť, keď je slabá batéria. Zariadenie pripojte k nabíjačke

a pokus o reštart zopakujte.

Vynútenie reštartovania zariadenia

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania .

2

Otvorí sa ponuka, v ktorej ťuknite na položku

Reštartovať. Voľbu potvrďte

stlačením možnosti

OK. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Vynútené vypnutie zariadenia

1

Odstráňte zadný kryt.

2

Pomocou hrotu pera alebo iného tenkého predmetu stlačte tlačidlo OFF.

Nepoužívajte príliš ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť tlačidlo OFF.

Obnovenie výrobných nastavení

Aby ste zabránili trvalému poškodeniu zariadenia, nereštartujte ho v priebehu obnovovania.

124

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

1

Skôr ako začnete, skontrolujte, že ste zálohovali všetky dôležité údaje uložené

v internej pamäti zariadenia na pamäťovú kartu alebo iný typ externej pamäte.

2

Z obrazovky Plocha ťuknite na .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Zálohovať a obnoviť > Obnovenie

údajov výrobcu.

4

Ak chcete z interného ukladacieho priestoru odstrániť údaje, ako sú fotografie

a hudba, označte políčko

Vymazať interný ukladací priestor.

5

Klepnite na tlačidlo

Obnoviť telefón.

6

Ak sa zobrazí výzva, nakreslite vzor odomknutia obrazovky prípadne zadajte heslo

na odomknutie obrazovky alebo kód PIN a pokračujte.

7

Potvrďte ťuknutím na položku

Vymazať všetko.

Po obnovení výrobných nastavení sa vaše zariadenie nevráti na staršie verzie operačného

systému Android™.

Ak zabudnete heslo na odomknutie obrazovky, PIN alebo vzor odomknutia obrazovky, môžete

túto vrstvu zabezpečenia odstrániť pomocou funkcie opráv zariadenia v aplikácii Xperia™

Companion. Aby ste vykonali túto činnosť, bude potrebné poskytnúť podrobnosti o prihlásení

na konto Google. Spustením funkcie opráv preinštalujete softvér vo svojom zariadení a počas

tohto procesu môžete stratiť niektoré osobné údaje.

Obnovenie softvéru zariadenia pomocou nástroja Xperia™ Companion

Pred vykonaním opravy softvéru sa uistite, že poznáte prihlasovacie údaje účtu Google™. V

závislosti od nastavení zabezpečenia možno bude nutné po opravení softvéru zariadenia tieto

údaje zadať.

1

Skontrolujte, že vo svojom PC alebo počítači Mac

®

máte nainštalovaný nástroj

Xperia Companion.

2

Otvorte softvér Xperia™ Companion na počítači a na hlavnej obrazovke stlačte

položku

Software repair.

3

Na preinštalovanie softvéru a dokončenie opravy sa riaďte pokynmi zobrazenými

na obrazovke.