Sony Xperia E4g - Recyklácia zariadenia

background image

Recyklácia zariadenia

Leží vo vašej domácnosti staré zariadenie? Prečo ho nerecyklovať? Takto nám pomôžete

znovu použiť jeho materiál a súčasti a budete tiež chrániť životné prostredie! Nájdite viac

informácií o možnostiach recyklácie vo vašom regióne na adrese

www.sonymobile.com/recycle

.