Sony Xperia E4g - Spravovanie súborov pomocou počítača

background image

Spravovanie súborov pomocou počítača

Prenášať a spravovať súbory medzi počítačom so systémom Windows

®

a zariadením

môžete pomocou pripojenia káblom USB. Po pripojení oboch zariadení môžete presúvať

obsah medzi zariadením a počítačom alebo medzi interným ukladacím priestorom

zariadenia a kartou SD pomocou aplikácie Prieskumník v počítači.

Ak máte PC alebo počítač Apple

®

Mac

®

, môžete nástrojom Xperia™ Companion

pristupovať k súborovému systému svojho zariadenia.

Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete
Wi-Fi

®

Medzi zariadením a inými zariadeniami kompatibilnými s protokolom MTP, napríklad
počítačom, môžete prenášať súbory pomocou pripojenia Wi-Fi

®

. Pred pripojením je

najskôr potrebné tieto dve zariadenia spárovať. Ak medzi zariadením a počítačom

prenášate hudbu, video, obrázky alebo iné mediálne súbory, je najvhodnejšie použiť

aplikáciu Media Go™ v počítači. Pomocou aplikácie Media Go™ sa konvertujú mediálne

súbory, aby ste ich mohli v zariadení prehrať.

Na použitie tejto funkcie je potrebné zariadenie s aktívnym pripojením Wi-Fi

®

, ktoré podporuje

režim prenosu médií, napríklad počítač s operačným systémom Microsoft

®

Windows Vista

®

alebo Windows

®

7.

120

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Príprava na bezdrôtové používanie zariadenia s počítačom

1

Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa

predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.

2

Zapnite funkciu Wi-Fi

®

.

3

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

4

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti

pripojenia USB a ťuknite na ne.

5

Ťuknite na položku

Párovať s počítačom a potom na položku Ďalej.

6

Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite proces nastavenia.

Bezdrôtové pripojenie k spárovanému zariadeniu

1

Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý režim prenosu médií. Podľa

predvoleného nastavenia je tento režim zapnutý.

2

Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Wi-Fi

®

.

3

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

4

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti

pripojenia USB a ťuknite na ne.

5

Vyberte spárované zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom ťuknite na

položku

Pripojiť.

Odpojenie od spárovaného zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti

pripojenia USB a ťuknite na ne.

3

Vyberte spárované zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

4

Ťuknite na položku

Odpojiť.

Odstránenie spárovania s iným zariadením

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Pripojenie zariadenia Xperia™ > Možnosti

pripojenia USB a ťuknite na ne.

3

Vyberte spárované zariadenie, ktoré chcete odstrániť.

4

Ťuknite na položku

Zrušiť párovanie.