Sony Xperia E4g - Spustenie diagnostických testov v zariadení

background image

Spustenie diagnostických testov v zariadení

Aplikácia Xperia™ Diagnostics môže otestovať určitú funkciu alebo spustiť úplný

diagnostický test a skontrolovať, či zariadenie Xperia™ pracuje správne.
Aplikácia Xperia™ Diagnostics dokáže:

vyhodnotiť potenciálne hardvérové alebo softvérové problémy v zariadení Xperia™,

zanalyzovať, či je výkon aplikácií v zariadení dostatočný,

zaznamenať počet prerušených hovorov za predchádzajúcich 10 dní,

identifikovať nainštalovaný softvér a poskytnúť užitočné podrobnosti o zariadení.

Aplikácia Xperia™ Diagnostics je predinštalovaná vo väčšine zariadení so systémom

Android™ od spoločnosti Sony. Ak možnosť Diagnostics nie je v časti

Nastavenie >

Informácie o telefóne dostupná, zjednodušenú verziu tejto aplikácie môžete prevziať zo služby

Google Play™.

Spustenie konkrétneho diagnostického testu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Informácie o telefóne > Diagnostika > Testovať

zariadenie a ťuknite na ne.

3

Vyberte test v zozname.

4

Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku

Áno alebo Nie potvrďte, či

funkcia funguje.

Spustenie všetkých diagnostických testov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Informácie o telefóne > Diagnostika > Testovať

zariadenie > Spustiť všetko a ťuknite na ne.

3

Postupujte podľa pokynov a ťuknutím na položku

Áno alebo Nie potvrďte, či

funkcia funguje.

Zobrazenie výsledkov testu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Informácie o telefóne > Diagnostika > Výsledky

testov a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na dátum, aby sa zobrazili výsledky testov vykonaných v daný deň.

123

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie podrobností o zariadení

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Informácie o telefóne > Diagnostika > Fakty o

zariadení a ťuknite na ne.