Sony Xperia E4g - Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

background image

Vyhľadanie identifikačného čísla zariadenia

Vaše zariadenie má jedinečné identifikačné číslo. Toto číslo sa označuje ako číslo IMEI

(International Mobile Equipment Identity – medzinárodná identita mobilného zariadenia).

Mali by ste si odložiť kópiu tohto čísla. Môžete ho potrebovať napríklad vtedy, keď

budete kontaktovať služby podpory Xperia™ Care alebo keď budete potrebovať

zariadenie zaregistrovať. Ak vám zariadenie ukradnú, niektorí poskytovatelia siete môžu

použitím tohto čísla zablokovať prístup zariadenia do siete vo vašej krajine.

Zobrazenie čísla IMEI

Ak chcete zistiť číslo IMEI, odstráňte kryt.

Otvorte v zariadení číselník telefónu a zadajte číslo

*#06#

.

Zobrazenie čísla IMEI v zariadení

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Informácie o telefóne > Stav.

3

Prejdite na položku

IMEI a zobrazte číslo IMEI.