Sony Xperia E4g - Vyhľadanie strateného zariadenia

background image

Vyhľadanie strateného zariadenia

Ak máte účet Google™, webová služba my Xperia vám pomôže pri nájdení

a zabezpečení strateného zariadenia. Môžete:

nájsť svoje zariadenie na mape,

prehrať zvukové upozornenie, ktoré funguje dokonca aj v prípade, že je zariadenie

v tichom režime,

zariadenie na diaľku zablokovať a zobraziť na ňom kontaktné informácie osobe, ktorá ho

nájde,

ako poslednú možnosť na diaľku vymazať internú a externú pamäť zariadenia.

Služba my Xperia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

116

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Aktivácia služby my Xperia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > my Xperia > Aktivovať

a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčko a ťuknite na položku

Súhlasím.

4

Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa do svojho účtu Sony Entertainment Network,

alebo ak účet nemáte, vytvorte nový.

5

Zapnite v zariadení služby určovania polohy, ak nie je táto funkcia už zapnutá.

Ak chcete overiť, či pomocou služby my Xperia môžete nájsť svoje zariadenie, prejdite na

stránku

myxperia.sonymobile.com

a prihláste sa pomocou účtu Google™ alebo účtu Sony

Entertainment Network, ktorý používate vo svojom zariadení.