Sony Xperia E4g - Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

background image

Preberanie aplikácií zo služby Google Play™

Služba Google Play™ je oficiálnym online obchodom spoločnosti Google, odkiaľ je

možné preberať aplikácie, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné aj platené

aplikácie. Skôr ako začnete preberať obsah zo služby Google Play™, uistite sa, že máte
k dispozícii funkčné internetové pripojenie, ideálne prostredníctvom siete Wi-Fi

®

, aby sa

obmedzili poplatky za prenos údajov.

Ak chcete používať službu Google Play™, musíte mať účet Google™. Služba Google Play™

nemusí byť k dispozícií vo všetkých krajinách či oblastiach.

Prevzatie aplikácie zo služby Google Play™

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položku

Obchod Play a ťuknite na ňu.

3

Položku, ktorú chcete prevziať, vyhľadajte prehľadaním kategórií alebo pomocou

funkcie hľadania.

4

Ťuknutím na položku zobrazte jej detaily a postupujte podľa pokynov na

dokončenie inštalácie.

Niektoré aplikácie môžu na správnu činnosť vyžadovať prístup k údajom, nastaveniam

a rôznym funkciám zariadenia. Aplikácie inštalujte a povolenia im udeľte iba v prípade, že im

dôverujete.

Ak chcete zobraziť povolenia udelené prevzatej aplikácii, ťuknite na ňu v časti

Nastavenie >

Aplikácie.