Sony Xperia E4g - Nastavenia zvuku

background image

Nastavenia zvuku

Prepnutie medzi režimom zvuku mono a stereo

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku

Povoliť zvuk stereo.

3

Pre opätovné počúvanie rádia v režime zvuku mono stlačte a ťuknite na

Vynútiť

zvuk mono.

Výber oblasti rádia

1

Keď je rádio spustené, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položku

Nastaviť región rádia.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Úprava vizualizéra

1

Keď je rádio otvorené, ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

Vizualizér.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

76

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.