Sony Xperia E4g - Obľúbené rozhlasové stanice

background image

Obľúbené rozhlasové stanice

Uloženie obľúbenej stanice

1

Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú

položku.

2

Ťuknite na položku .

3

Zadajte názov stanice a farbu kanála. Potom stlačte tlačidlo

Uložiť.

Počúvanie obľúbenej rozhlasovej stanice

1

Ťuknite na položku .

2

Vyberte požadovanú možnosť.

Odstránenie obľúbenej stanice

1

Keď je spustené rádio, prejdite na stanicu, ktorú chcete odstrániť.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Odstrániť.