Sony Xperia E4g - Čítanie a odosielanie správ

background image

Čítanie a odosielanie správ

Aplikácia Správy zobrazuje správy ako konverzácie, čo znamená, že všetky správy prijaté

od a odoslané určitej osobe sú zoskupené spoločne. Odosielanie správ MMS vyžaduje

správne nastavenie služby MMS v zariadení. Pozrite časť

Nastavenie Internetu a správ

MMS

na strane 27 .

Počet znakov, ktoré môžete odoslať v jednej správe, sa líši v závislosti od operátora a jazyka,

ktorý používate. Maximálna veľkosť správy MMS, ktorá obsahuje veľkosť pridaného

mediálneho súboru, rovnako závisí od operátora. Ak chcete získať ďalšie informácie,

kontaktujte svojho operátora.

1

Návrat na zoznam konverzácií

2

Telefonát odosielateľovi správ

3

Zobrazenie možností

4

Odoslané a prijaté správy

5

Tlačidlo Odoslať

6

Pridanie prílohy

7

Priloženie miesta

8

Priloženie poznámky písanej rukou alebo obrázka

9

Nasnímanie a priloženie fotografie

10 Priloženie fotografie uloženej v zariadení

11 Textové pole

Vytvorenie a odoslanie správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku .

3

Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné

informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa

príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.

4

Ťuknite na položku

Napíšte správu a zadajte text správy.

5

Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na položku a vyberte požadovanú možnosť.

6

Správu odošlete ťuknutím na položku

Odoslať.

Ak správu pred odoslaním zavriete, uloží sa ako koncept. Konverzácia sa označí slovom

Koncept:.

60

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prečítanie prijatej správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na požadovanú konverzáciu.

3

Ak správa ešte nebola prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom

ťuknite na položku

Prevziať správu.

Všetky prijaté správy sa predvolene ukladajú do pamäte zariadenia.

Odpovedanie na správu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu danú správu.

3

Zadajte odpoveď a ťuknite na položku

Odoslať.

Poslanie správy ďalej

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku , vyhľadajte položku a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu obsahujúcu správu, ktorú chcete poslať ďalej.

3

Dotknite sa správy, ktorú chcete poslať ďalej, podržte ju a potom ťuknite na

položku

Poslať správu ďalej.

4

Zadajte meno alebo telefónne číslo príjemcu, prípadne iné uložené kontaktné

informácie príjemcu, a potom vyberte položku zo zobrazeného zoznamu. Ak sa

príjemca v zozname kontaktov nenachádza, zadajte číslo príjemcu manuálne.

5

V prípade potreby správu upravte a ťuknite na položku

Odoslať.

Uloženie súboru obsiahnutého v správe, ktorú prijmete

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu, ktorú chcete otvoriť.

3

Ak sa správa ešte nie je prevzatá, ťuknite na správu, podržte na nej prst, a potom

ťuknite na položku

Prevziať správu.

4

Dotknite sa súboru, ktorý si želáte uložiť, podržte na ňom prst a vyberte

požadovanú možnosť.