Sony Xperia E4g - Nastavenie správ

background image

Nastavenie správ

Zmena nastavení upozornení správ

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Ak chcete nastaviť zvuk upozornenia, ťuknite na položku

Zvuk upozornenia

a potom vyberte požadovanú možnosť, alebo ťuknite na položku a vyberte

hudobný súbor uložený v zariadení.

4

Na potvrdenie ťuknite na položku

Hotovo.

5

Ďalšie nastavenia upozornení nastavíte začiarknutím alebo zrušením začiarknutia

príslušných políčok.

Zapnutie a vypnutie funkcie potvrdenia o doručení pre odchádzajúce správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položku a potom na položku

Nastavenia.

3

Podľa potreby začiarknite políčko

Potvrdenie o doručení alebo jeho začiarknutie

zrušte.

Po zapnutí funkcie potvrdenia o doručení sa bude v úspešne doručených správach zobrazovať

znak začiarknutia.