Sony Xperia E4g - Volanie prostredníctvom správy

background image

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu.

3

Ťuknite na položku .

4

Ťuknite na položku .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položky >

Uložiť.

3

Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku

Vytvoriť nový kontakt.

4

Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku

Hotovo.