Sony Xperia E4g - Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizácia so službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Účet služby Microsoft Exchange ActiveSync umožňuje prístup k firemným e-mailovým

správam, plánovaným činnostiam v kalendári a kontaktom priamo prostredníctvom

zariadenia. Po nastavení nájdete svoje údaje v aplikáciách

E-mail, Kalendár a Kontakty.

Nastavenie synchronizácie účtu služby EAS

1

K dispozícii musíte mať podrobnosti o doméne a serveri od správcu firemnej siete.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položky

Nastavenie > Pridať účet > Exchange ActiveSync.

4

Zadajte svoju firemnú e-mailovú adresu a heslo.

5

Ťuknite na položku

Ďalej. Zariadenie začne načítavať informácie o vašom účte. Ak

načítavanie zlyhá, podrobnosti o doméne a serveri účtu zadajte manuálne

a ťuknite na položku

Ďalej.

6

Ťuknite na tlačidlo

OK, čím firemnému serveru umožníte ovládať zariadenie.

7

Vyberte dáta, ktoré chcete synchronizovať so zariadením, napríklad kontakty

a položky kalendára.

8

V prípade potreby aktivujte správcu zariadení, čím umožníte firemnému serveru

ovládať určité funkcie zabezpečenia v zariadení. Môžete napríklad povoliť

firemnému serveru nastaviť pravidlá hesiel a šifrovanie ukladacieho priestoru.

9

Po dokončení nastavenia zadajte názov firemného účtu.

Po zmene prihlasovacieho hesla účtu služby EAS v počítači sa v zariadení treba znova prihlásiť

pomocou účtu EAS.

33

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena nastavení účtu služby EAS

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Ťuknite na položku

E-mail a potom na položku .

3

Ťuknite na položku

Nastavenie, vyberte účet služby EAS a ľubovoľne zmeňte

nastavenia účtu služby EAS.

Nastavenie intervalu synchronizácie účtu služby EAS

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Ťuknite na položku

E-mail, potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na možnosť

Nastavenie a vyberte účet služby EAS.

4

Ťuknite na položky

Frekvencia kontroly > Frekvencia kontroly a vyberte možnosť

intervalu.

Odstránenie účtu služby EAS

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položky >

Nastavenie.

2

V časti

Účty ťuknite na položku Exchange ActiveSync a vyberte účet služby EAS,

ktorý chcete odstrániť.

3

Ťuknite na položku a potom na položku

Odstrániť účet.

4

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku

Odstrániť účet.

34

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.