Sony Xperia E4g - Sledovanie videí v aplikácii Movies

background image

Sledovanie videí v aplikácii Movies

V aplikácii Movies môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do

zariadenia. Aplikácia Movies navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie

deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení,

ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

Niektoré videosúbory sa v aplikácii Movies pravdepodobne nebudú dať prehrať.

1

Zobrazenie možností ponuky

2

Zobraziť naposledy prehrávané video

3

Posuňte ľavý okraj obrazovky doprava. Zobrazia sa všetky prevzaté a uložené videá.

4

Ťuknutím spustite prehrávanie uložených alebo prevzatých súborov videa

5

Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

Prehrávanie videí v aplikácii Movies

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

Filmy

a ťuknite na ňu.

2

Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke

nezobrazuje, posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy

aplikácie Movies, nájdite video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.

3

Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.

4

Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní,

ťuknite na položku .

5

Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu.

Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.

Prehrávanie videa v externom zariadení

1

Pri prehrávaní videa ťuknite na obrazovku a zobrazia sa všetky ovládacie prvky.

2

Ťuknite na položky >

Throw.

3

Vyberte externé zariadenie, v ktorom sa má video prehrať. Ak nie je k dispozícii

žiadne externé zariadenie, podľa pokynov na obrazovke pridajte externé

zariadenie.

Zmena nastavení v aplikácii Movies

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

Filmy

a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položky >

Nastavenie a potom podľa potreby zmeňte nastavenia.

97

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videoklipu

1

Pri prehrávaní videoklipu zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.

2

Ťuknite na položku , potom ťuknite na položku

Nastavenia zvuku.

3

Zaškrtnite políčka u nastavenia zvuku, ktoré chcete aktivovať.

4

Po dokončení ťuknite na položku

OK.

Zdieľanie videa

1

Ak sa prehráva video uložené pod priečinkom Filmy alebo TV programy, ťuknite na

položku a potom na položku

Zdieľať.

2

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite

podľa uvedených krokov.