Sony Xperia E4g - Správa videí

background image

Správa videí

Získanie informácií o filme ručne

1

Uistite sa, že zariadenie má aktívne dátové pripojenie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

Filmy

a ťuknite na ňu.

3

Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie

Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, o ktorom chcete

získať informácie.

4

Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst a potom ťuknite na možnosť

Hľadať informácie.

5

Zadajte kľúčové slová vybratého videa do vyhľadávacieho poľa a potom ťuknite na

tlačidlo potvrdenia na klávesnici. Všetky zhody sú zobrazené v zozname.

6

Vyberte výsledok hľadania a ťuknite na možnosť

Hotovo. Spustí sa preberanie

informácií.

Informácie o nových pridaných videách získate automaticky pri otvorení aplikácie Movies, ak je

začiarknuté políčko

Získanie detailov videa v časti Nastavenie.

Ak prevzaté informácie nie sú správne, zopakujte hľadanie s inými kľúčovými slovami.

Vymazanie informácií o videu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom vyhľadajte položku

Filmy

a ťuknite na ňu.

2

Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie

Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete upraviť.

3

Dotknite sa miniatúry videa a podržte na nej prst, a potom ťuknite na možnosť

Vymazať informácie.

Odstránenie videa

1

Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku

Filmy a ťuknite na ňu.

2

Posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy aplikácie

Movies, prezrite si rôzne kategórie a prejdite na súbor videa, ktoré chcete

odstrániť.

3

Dotknite sa miniatúry videa a podržte ju. Potom ťuknite na položku

Odstrániť

v zobrazenom zozname.

4

Akciu potvrďte opätovným ťuknutím na položku

Odstrániť.

98

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.