Sony Xperia E4g - Hovory viacerých účastníkov

background image

Hovory viacerých účastníkov

Ak máte zapnutú funkciu čakajúceho hovoru, môžete naraz obsluhovať viacero hovorov.

Po zapnutí tejto funkcie vás na ďalší prichádzajúci hovor upozorní pípnutie.

Aktivácia alebo deaktivácia čakajúceho hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Ďalšie nastavenia a ťuknite na ne.

3

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu čakajúceho hovoru, ťuknite na

položku

Čakajúci hovor.

Prijatie druhého hovoru a podržanie prebiehajúceho hovoru

Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku doprava.

Odmietnutie druhého hovoru

Keď počas hovoru opakovane začujete pípnutie, posuňte položku doľava.

Uskutočnenie druhého hovoru

1

Počas prebiehajúceho hovoru ťuknite na položku .

2

Zadajte číslo príjemcu a ťuknite na položku . Prvý hovor sa podrží.

Prijatie tretieho hovoru a ukončenie prebiehajúceho hovoru

Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku

Ukončiť aktívny hovor a

prevziať čakajúci.

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom treťom hovore ťuknite na položku

Odmietnuť prichádz. hovor.

Prepínanie medzi viacerými hovormi

Ak chcete prepnúť na iný hovor a podržať aktuálny hovor, ťuknite na položku

Prepnúť na tento hovor.