Sony Xperia E4g - Presmerovanie hovorov

background image

Presmerovanie hovorov

Hovory môžete presmerovať napríklad na iné telefónne číslo alebo do odkazovej služby.

Presmerovanie hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na položku

Presmerovanie hovorov a vyberte možnosť.

4

Zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory, a potom ťuknite na položku

Povoliť.

Vypnutie presmerovania hovoru

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Hovor > Presmerovanie hovorov a ťuknite na

ne.

3

Vyberte možnosť a potom ťuknite na položku

Zakázať.