Sony Xperia E4g - Ikony v stavovom riadku

background image

Ikony v stavovom riadku

Ikony stavu

Intenzita signálu

Bez signálu

Roaming

LTE je k dispozícii

GPRS je k dispozícií

EDGE je k dispozícii

3G je k dispozícii

Mobilná dátová sieť je k dispozícii

Odosielanie a preberanie dát LTE

Odosielanie a preberanie údajov GPRS

22

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odosielanie a preberanie údajov EDGE

Odosielanie a preberanie údajov 3G

Odosielanie a preberanie mobilných dát

Stav batérie

Batéria sa nabíja

Režim STAMINA je aktivovaný

Režim slabej batérie je aktivovaný

Aktivovaný režim V lietadle

Funkcia Bluetooth® je aktivovaná

Nie je vložená karta SIM

Mikrofón je stlmený

Hlasný odposluch je zapnutý

Tichý režim

Vibračný režim

Budík nastavený

Služba GPS aktivovaná

Prebieha synchronizácia

Problém s prihlásením alebo synchronizáciou

V závislosti od poskytovateľa služieb, krajiny alebo regiónu nemusia byť k dispozícii funkcie

alebo služby reprezentované niektorými ikonami v tomto zozname.

Správa ikon v stavovom riadku

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Personalizácia > Ikony stavového riadka

a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom

riadku.

Ikony upozornení

Nová správa SMS alebo MMS

Zmeškaný hovor

Prebieha hovor

Zapnuté presmerovanie hovorov

Nová správa hlasovej schránky

Nová e-mailová správa

Pripojenie Wi-Fi® je zapnuté a prebieha prenos dát

Preberanie dát

Odovzdávanie dát

Mobilné dáta sú vypnuté

23

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

K dispozícii je aktualizácia softvéru

K dispozícii sú aktualizácie systému

Preberajú sa aktualizácie systému

Ťuknutím nainštalujete prevzaté aktualizácie systému

Snímka obrazovky sa zaznamenala

Nová správa chatu aplikácie Hangouts™

Videochat s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™

Nadchádzajúca udalosť kalendára

Malá aplikácia je spustená

Aplikácia Smart Connect je aktivovaná

Prehráva sa skladba

Rádio je zapnuté

Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB

Interný ukladací priestor je zaplnený na 75 %. Ťuknutím spustíte prenos dát na

pamäťovú kartu

Správa s upozornením

Chybové hlásenie

Ďalšie (nezobrazené) upozornenia

V tomto zozname nie sú uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu zobraziť v zariadení. Tieto ikony

slúžia len na referenčné účely a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Správa upozornení

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Personalizácia > Spravovanie upozornení

a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčka aplikácií, ktoré môžu odosielať upozornenia.