Sony Xperia E4g - Malé aplikácie

background image

Malé aplikácie

Malé aplikácie sú miniatúrne aplikácie, ktoré sú spustené nad ostatnými aplikáciami na

tej istej obrazovke. Umožňujú tak prácu s viacerými aplikáciami súčasne. Môžete mať

napríklad otvorenú webovú stránku so zobrazenými výmennými kurzmi mien a nad ňou si

môžete otvoriť malú aplikáciu Kalkulačka a spraviť potrebné výpočty. Prístup k malým

aplikáciám môžete získať pomocou panela obľúbených položiek. Ak chcete prevziať

ďalšie malé aplikácie, prejdite do služby Google Play™.

Otvorenie malej aplikácie

1

Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na malú aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

Môžete otvoriť niekoľko malých aplikácií súčasne.

Zatvorenie malej aplikácie

Ťuknite na položku v okne malých aplikácií.

Prevzatie malej aplikácie

1

Na paneli obľúbených položiek ťuknite na položku

a potom na položky a .

2

Vyhľadajte malú aplikáciu, ktorú chcete prevziať, a potom podľa pokynov aplikáciu

prevezmite a nainštalujte.

Presunutie malej aplikácie

Po otvorení malej aplikácie sa dotknite jej ľavého rohu a podržte na nej prst.

Potom ju presuňte na požadované umiestnenie.

Minimalizovanie malej aplikácie

Po otvorení malej aplikácie stlačte a podržte jej ľavý horný roh. Potom ju presuňte

k pravému alebo spodnému okraju obrazovky.

Zmena usporiadania malých aplikácií na paneli obľúbených položiek

Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst. Presuňte ju na požadované

miesto.

Odstránenie malej aplikácie z panela obľúbených položiek

1

Dotknite sa malej aplikácie a podržte na nej prst, potom ju presuňte na položku .

2

Ťuknite na položku

OK.

Obnovenie odstránenej malej aplikácie

1

Otvorte panel obľúbených aplikácií a potom ťuknite na položku

.

2

Dotknite sa malej aplikácie, ktorú chcete obnoviť, podržte na nej prst a potom ju

presuňte na panel obľúbených aplikácií.

Pridanie widgetu ako malej aplikácie

1

Ak chcete zobraziť panel obľúbených položiek, stlačte tlačidlo .

2

Ťuknite na položky

> > .

3

Vyberte widget.

4

Ak chcete, zadajte názov widgetu a ťuknite na položku

OK.