Sony Xperia E4g - Navigácia v aplikáciách

background image

Navigácia v aplikáciách

Na navigáciu medzi aplikáciami môžete použiť navigačné tlačidlá, panel obľúbených

položiek a okno naposledy použitých aplikácií, ktoré vám umožňujú jednoduché

prepínanie všetkých naposledy použitých aplikácií. Niektoré aplikácie sa po stlačení

tlačidla ukončia a zatvoria, zatiaľ čo iné sa pozastavia alebo sú naďalej spustené na

pozadí. Ak je aplikácia pozastavená alebo spustená na pozadí, pri ďalšom otvorení

aplikácie môžete pokračovať tam, kde ste prestali.

1

Okno naposledy použitých aplikácií – otvorenie naposledy použitej aplikácie

2

Panel obľúbených položiek – použitie skratky na prístup k aplikáciám alebo widgetom

3

Navigačné tlačidlo Úloha – otvorenie okna naposledy použitých aplikácií a panela obľúbených položiek

4

Navigačné tlačidlo Domov – ukončenie aplikácie a návrat na plochu

5

Navigačné tlačidlo Naspäť – návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii alebo zavretie aplikácie

Otvorenie naposledy použitých okien aplikácií

Stlačte .

Zatvorenie všetkých nedávno používaných aplikácií

Ťuknite na a ťuknite na položku

Zavrieť všetky.

Otvorenie ponuky v aplikácii

Keď je aplikácia spustená, stlačte tlačidlo .

Ponuka nie je k dispozícii vo všetkých aplikáciách.

17

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.