Sony Xperia E4g - Obrazovka aplikácií

background image

Obrazovka aplikácií

Obrazovka aplikácií, ktorú otvoríte z plochy, obsahuje aplikácie, ktoré boli v zariadení

nainštalované vopred, ako aj aplikácie, ktoré ste prevzali.

Zobrazenie všetkých aplikácií na obrazovke aplikácií

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Na obrazovke aplikácií sa dotknite rýchlym pohybom doľava alebo doprava.

Otvorenie aplikácie z obrazovky aplikácií

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte aplikáciu a ťuknite na ňu.

Otvorenie ponuky obrazovky aplikácií

Keď je otvorená obrazovka aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky doprava.

Premiestnenie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky

aplikácií doprava.

2

Skontrolujte, či je vybratá položka

Vlastné poradie v časti ZOBRAZENIE

APLIKÁCIÍ.

3

Dotknite sa aplikácie a podržte ju, kým sa nezväčší a zariadenie nezavibruje.

Potom ju presuňte na nové miesto.

Pridanie skratky aplikácie na plochu

1

Na obrazovke aplikácií sa dotknite ikony aplikácie a podržte na nej prst, kým

obrazovka nezavibruje. Potom ikonu presuňte do hornej časti obrazovky. Otvorí sa

plocha.

2

Ikonu posuňte na požadované miesto na ploche a uvoľnite prst.

Usporiadanie aplikácií na obrazovke aplikácií

1

Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky

aplikácií doprava.

2

V časti

ZOBRAZENIE APLIKÁCIÍ vyberte požadovanú možnosť.

16

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vyhľadanie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky

aplikácií doprava.

2

Ťuknite na položku

Hľadať aplikácie.

3

Zadajte názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať.

Odinštalovanie aplikácie na obrazovke aplikácií

1

Ak chcete otvoriť ponuku obrazovky aplikácií, posuňte ľavý okraj obrazovky

aplikácií doprava.

2

Ťuknite na položku

Odinštalovať. Všetky aplikácie, ktoré je možné odinštalovať,

sú označené ikonou .

3

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a potom ťuknite na položku

Odinštalovať.