Sony Xperia E4g - Plocha

background image

Plocha

Obrazovka Plocha je východiskovým bodom pri používaní zariadenia. Pripomína plochu

obrazovky počítača. Plocha môže obsahovať až sedem tabiel, ktoré presahujú bežnú

šírku zobrazenia na obrazovke. Počet tabiel na ploche je znázornený radom bodiek v

spodnej časti plochy. Zvýraznená bodka indikuje tablu, na ktorej sa práve nachádzate.

14

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prechod na Domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo .

Prehľadávanie plochy

Tably plochy

Na plochu môžete pridať nové tably (maximálny počet tabiel je sedem) alebo ich

odstrániť. Okrem toho môžete nastaviť tablu, ktorú chcete použiť ako hlavnú tablu

plochy.

Nastavenia hlavnej tably plochy

1

Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava vyhľadajte tablu, ktorú chcete nastaviť

ako hlavnú tablu plochy, a ťuknite na položku v hornom rohu tably.

Pridanie tably na plochu

1

Dotknite sa a podržte prázdnu oblasť na Plocha, kým zariadenie nezavibruje.

2

Prehľadávajte tably rýchlym pohybom doľava alebo doprava. Potom ťuknite na

symbol .

15

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odstránenie tably z plochy

1

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke Plocha a podržte tam prst, kým

zariadenie nezavibruje.

2

Rýchlym pohybom prsta doľava alebo doprava prejdite k table, ktorú chcete

odstrániť. Potom ťuknite na položku .