Sony Xperia E4g - Popis aplikácií

background image

Popis aplikácií

Aplikácia Budík a hodiny umožňuje nastaviť rôzne typy budíkov.

Webový prehľadávač umožňuje prechádzať na webové stránky a zobrazovať ich,

spravovať záložky, text a obrázky.

Aplikácia Kalkulačka umožňuje vykonávať základné výpočty.

Aplikácia Kalendár umožňuje mať prehľad o udalostiach a spravovať plánované

činnosti.

Fotoaparát umožňuje fotografovať a nahrávať videoklipy.

Aplikácia Kontakty umožňuje spravovať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie

informácie súvisiace s kontaktmi.

Môžete pristupovať k prevzatým aplikáciám, dokumentom a obrázkom.

Aplikácia E-mail umožňuje odosielať a prijímať e-maily cez súkromné aj

podnikové účty.

24

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Aplikácia Facebook™ umožňuje zúčastňovať sa diania v sociálnych sieťach

s priateľmi, rodinou a kolegami po celom svete.

Umožňuje prehľadávať a počúvať rozhlasové stanice v pásme FM.

Aplikácia Album umožňuje zobrazovať fotografie a videá a pracovať s nimi.

Aplikácia Gmail™ umožňuje čítať, písať a organizovať e-mailové správy.

Umožňuje hľadať informácie v zariadení a na internete.

Aplikácia Google Maps™ umožňuje zobrazovať aktuálne miesto, vyhľadávať iné

miesta a vypočítavať dĺžku trasy.

Aplikácia Google Play™ umožňuje preberať bezplatné a platené aplikácie pre

vaše zariadenie.

Aplikácia Správy umožňuje odosielať a prijímať správy SMS a MMS.

Aplikácia Filmy umožňuje v zariadení prehrávať videá a zdieľať obsah s priateľmi.

Aplikácia Walkman® umožňuje organizovať a prehrávať hudbu, zvukové knihy

a kanály podcast.

Umožňuje zobrazovať nové správy a predpovede počasia.

Umožňuje uskutočňovať telefonické hovory ručným vytočením čísla alebo

funkciou rýchlej voľby.

Umožňuje optimalizovať nastavenia zariadenia podľa vašich potrieb.

Aplikácia Hangouts™ umožňuje chatovať s priateľmi online.

Umožňuje identifikovať skladby, ktoré práve počúvate, a získať informácie

o interpretovi, albume a ďalšie údaje.

Aplikácia YouTube™ umožňuje zdieľať a sledovať videá z celého sveta.

Aplikácia Podpora umožňuje prístup k používateľskej podpore zo zariadenia.

Umožňuje napríklad prístup k používateľskej príručke, riešeniu problémov

a k tipom a trikom.

Umožňuje prevziať a nainštalovať nové aplikácie a aktualizácie.

Niektoré siete, prípadne poskytovatelia služieb v niektorých oblastiach, nepodporujú alebo

neuvádzajú všetky spomínané aplikácie.

25

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.