Sony Xperia E4g - Snímanie fotografie obrazovky

background image

Snímanie fotografie obrazovky

Môžete nasnímať akúkoľvek obrazovku vášho zariadenia Snímky obrazovky sa

automaticky ukladajú do aplikácie Album.

Snímka obrazovky

1

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s výzvou.

2

Ťuknite na

Snímku obrazovky môžete vyhotoviť aj súčasným stlačením tlačidla napájania a tlačidla

zníženia hlasitosti, kým nezačujete zvuk kliknutia.

Zobrazenie snímky obrazovky

Stavový riadok posuňte úplne nadol, potom ťuknite na snímku obrazovky, ktorú

chcete zobraziť.

Snímky obrazovky si môžete prezrieť aj v aplikácii Album.