Sony Xperia E4g - Stav a upozornenia

background image

Stav a upozornenia

Ikony v stavovom riadku vás informujú o udalostiach (napríklad o nových správach

a upozorneniach kalendára), prebiehajúcich aktivitách (napríklad o preberaní súborov)

a stave (napríklad o úrovni nabitia batérie a intenzite signálu). Stavový riadok môžete

posunúť nadol, čím sa otvorí panel upozornení, kde môžete s upozorneniami pracovať.

Môžete tiež prispôsobiť ikony a upozornenia tak, že vyberiete, ktoré systémové ikony sa

majú zobrazovať v stavovom riadku, a vyberiete aplikácie, ktoré môžu odosielať

upozornenia.

21

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Otvorenie alebo zatvorenie panela upozornení

Vykonanie akcie pri upozornení

Ťuknite na upozornenie.

Odmietnutie upozornenia z panela upozornení

Dotknite sa prstom upozornenia a rýchlo ním pohnite doprava alebo doľava.

Vymazanie všetkých upozornení z panela upozornení

Ťuknite na položku

Vymaz..

Indikátor upozornenia

Indikátor upozornenia informuje o stave batérie a niektorých iných udalostiach. Blikajúce

biele svetlo napríklad znamená, že máte novú správu alebo zmeškaný hovor.