Sony Xperia E4g - Zamknutie a odomknutie obrazovky

background image

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak je vaše zariadenie zapnuté a počas stanoveného času sa nepoužíva, obrazovka

stmavne, aby sa šetrila energia batérie, a automaticky sa zamkne. Tento zámok bráni

neželaným akciám na dotykovej obrazovke, keď ju nepoužívate. Pri zakúpení zariadenia

je základné zamknutie potiahnutím prstom už nastavené. Inými slovami, ak chcete

obrazovku odomknúť, musíte potiahnuť prstom nahor alebo nadol. Toto bezpečnostné

nastavenie môžete neskôr zmeniť a pridať iné druhy zámkov. Informácie nájdete v časti

Zamknutie obrazovky

na stránke 38 .

Aktivácia obrazovky

Krátko stlačte tlačidlo napájania .

Uzamknutie obrazovky

Keď je obrazovka aktívna, krátko stlačte tlačidlo napájania .