Sony Xperia E4g - Dátum a čas

background image

Dátum a čas

V zariadení môžete zmeniť dátum a čas.

Ručné nastavenie dátumu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Dátum a čas.

3

Ak je začiarknuté políčko

Automatický dátum a čas, zrušte jeho začiarknutie.

4

Ťuknite na položku

Nastaviť dátum.

5

Posúvaním nahor alebo nadol upravte dátum.

6

Ťuknite na položku

Nastaviť.

Manuálne nastavenie času

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Dátum a čas.

3

Zrušte označenie políčka

Automatický dátum a čas, ak je označené.

4

Ťuknite na položku

Nastaviť čas.

5

Posúvaním nahor alebo nadol nastavte hodiny a minúty.

6

Ak je to potrebné, posúvaním nahor zmeníte formát času

dop. na odp. a naopak.

7

Ťuknite na položku

Nastaviť.

Nastavenie časového pásma

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Dátum a čas a ťuknite na ne.

3

Ak je začiarknuté políčko

Automatické časové pásmo, zrušte jeho začiarknutie.

4

Ťuknite na položku

Vybrať časové pásmo.

5

Vyberte požadovanú možnosť.