Sony Xperia E4g - Daydream

background image

Daydream

Daydream je interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazí farebné obrazce,

fotografie alebo prezentáciu, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a keď je obrazovka

nečinná.

Aktivácia šetriča obrazovky Daydream

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Displej > Šetrič obrazovky a ťuknite na ne.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Šetrič obrazovky doprava.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky Daydream

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Displej > Šetrič obrazovky a ťuknite na ne.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Šetrič obrazovky doprava.

4

Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.

37

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie času spustenia šetriča obrazovky Daydream

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Displej > Šetrič obrazovky a ťuknite na ne.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Šetrič obrazovky doprava.

4

Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky Daydream ihneď, ťuknite na položku

Spustiť.

5

Ak chcete nastaviť možnosti automatickej aktivácie, ťuknite na položku

Kedy

spustiť šetrič obrazovky a vyberte niektorú možnosť.