Sony Xperia E4g - Jazykové nastavenia

background image

Jazykové nastavenia

Môžete vybrať predvolený jazyk zariadenia a neskôr ho zmeniť. Zmeniť môžete aj jazyk

písania pri zadávaní textu. Informácie nájdete v časti

Prispôsobenie klávesnice Xperia

na stránke 45 .

Zmena jazyka

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Jazyk a vstup > Jazyk.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

4

Ťuknite na položku

OK.

Ak ste vybrali nesprávny jazyk a nedokážete prečítať texty v ponuke, nájdite a ťuknite na ikonu

. Potom vyberte text nachádzajúci sa vedľa ikony

a vyberte prvú položku v otvorenej

ponuke. Potom môžete vybrať požadovaný jazyk.