Sony Xperia E4g - Nastavenie obrazovky

background image

Nastavenie obrazovky

Nastavenie jasu obrazovky

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Displej > Jas.

3

Zrušte označenie políčka

Prispôsobiť svetelným podmienkam, ak je označené.

4

Posunutím posúvača upravte jas.

Znížením úrovne jasu sa zvýši výdrž batérie.

Nastavenie vibrácie obrazovky pri dotyku

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie> Zvuk a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčko

Vibrovanie pri dotyku. Keď ťuknete na výberové tlačidlá

a určité aplikácie, obrazovka bude vibrovať.

Nastavenie dĺžky času nečinnosti pred vypnutím obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Displej > Režim spánku.

3

Vyberte požadovanú možnosť.

Ak chcete obrazovku rýchlo vypnúť, nakrátko stlačte tlačidlo napájania .

Inteligentné ovládanie podsvietenia

Vďaka inteligentnému ovládaniu podsvietenia zostane obrazovka zapnutá, kým budete

zariadenie držať v ruke. Po odložení zariadenia sa obrazovka vypne podľa nastavení

režimu spánku.

Zapnutie funkcie inteligentného ovládania podsvietenia

1

Na obrazovke Home screen ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Displej > Inteligentné podsvietenie.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Inteligentné podsvietenie doprava.