Sony Xperia E4g - Zamknutie obrazovky

background image

Zamknutie obrazovky

Obrazovku možno zamknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia každého typu

zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu

Odomknutie pomocou funkcie Bluetooth – zariadenie odomknete pomocou spárovaných

zariadení Bluetooth

Odomknutie tvárou – zariadenie sa odomkne, keď sa naň budete pozerať

Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom

Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu

PIN

Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla

Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené

informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad

kontakty a správy.

Zmena typu zámku obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky

a ťuknite na ne.

3

Podľa pokynov v zariadení vyberte iný typ zámku obrazovky.

Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Bluetooth®

Pred použitím funkcie odomknutia obrazovky pomocou funkcie Bluetooth® sa uistite, že je

vaše zariadenie spárované s inými zariadeniami Bluetooth®. Ďalšie informácie o spárovaní

nájdete v časti

Spárovanie zariadenia s iným zariadením Bluetooth®

na strane 103 .

1

Na ploche ťuknite na položku , potom nájdite položku

Nastavenie >

Zabezpečenie a ťuknite na ňu.

2

Ťuknite na položky

Zámok obrazovky > Bluetooth unlock.

3

Ťuknite na možnosť

Pokračovať a vyberte zariadenie, ktoré chcete použiť na

odblokovanie obrazovky. Potom ťuknite na možnosť

Pokračovať.

4

Vyberte možnosť záložného odomknutia obrazovky v prípade, ak nie je pripojené

žiadne Bluetooth® zariadenie.

5

V ostatných Bluetooth® zariadeniach vyhľadajte a ťuknite na názov svojho

zariadenia v položkách

Nastavenie > Bluetooth > Párované zariadenia. Keď sa

na Bluetooth® zariadeniach zobrazí hlásenie

Pripojené, okamžite stlačte tlačidlo

napájania svojho zariadenia.

Ak zariadenie nie je pripojené k iným Bluetooth® zariadeniam, budete musieť obrazovku

odomknúť pomocou kódu PIN alebo vzoru.

38

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie funkcie Face Unlock

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položky >

Nastavenie > Zabezpečenie >

Uzamknutie obrazovky.

2

Ťuknite na položku

Odomknutie tvárou a podľa pokynov v zariadení odfotografujte

svoju tvár.

3

Po úspešnom odfotografovaní tváre ťuknite na položku

Pokračovať.

4

Vyberte záložnú metódu odomknutia a nastavenie dokončite podľa pokynov

v zariadení.

Najlepšie výsledky získate, keď svoju tvár odfotografuje v miestnosti, v ktorej je dostatočné,

ale nie príliš jasné osvetlenie, a zariadenie podržíte v úrovni očí.

Odomknutie obrazovky pomocou funkcie Face Unlock

1

Aktivujte obrazovku.

2

Pozerajte sa na zariadenie pod rovnakým uhlom, pod akým ste fotografovali svoju

tvár pre funkciu Face Unlock.

Ak sa funkcii Face Unlock nepodarí rozpoznať vašu tvár, na odomknutie obrazovky bude

potrebné použiť záložnú metódu odomknutia.

Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor

a ťuknite na ne.

3

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Ak pri pokuse o odomknutie zariadenia bude váš vzor zamknutia odmietnutý päťkrát za sebou,

do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

Zmena vzoru zamknutia obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky

a ťuknite na ne.

3

Navrhnite vzor odomknutia obrazovky.

4

Ťuknite na položku

Vzor a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie kódu PIN zámku obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód

PIN a ťuknite na ne.

3

Zadajte číselný kód PIN.

4

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

5

Ťuknite na položku

Pokračovať.

6

Opäť zadajte kód PIN a potvrďte ho.

7

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

8

Ťuknite na položku

OK.

Ak chcete vytvoriť heslo na uzamknutie obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite >

Nastavenie > Zabezpečenie > Uzamknutie

obrazovky > Heslo.

2

Zadajte heslo.

3

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

4

Ťuknite na položku

Pokračovať.

5

Opäť zadajte heslo a potvrďte ho.

6

V prípade potreby ťuknutím na tlačidlo minimalizujte klávesnicu.

7

Ťuknite na položku

OK.

39

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zobrazenie upozornení z obrazovky uzamknutia

1

Na obrazovke uzamknutí posuňte stavový riadok nadol.

2

Ťuknite na upozornenie, ktoré chcete zobraziť.

Na obrazovke uzamknutia môžete upozornenia prezerať len vtedy, ak ste ju uzamkli pomocou

režimu

Potiahnutie prstom.