Sony Xperia E4g - Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť

background image

Zvuk, signál zvonenia a hlasitosť

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť

prehrávania hudby a videa môžete upravovať. Zariadenie tiež môžete nastaviť na tichý

režim, aby vám na schôdzke nezvonilo.

Nastavenie úrovní hlasitosti

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zvuk > Hlasitosti a ťuknite na ne.

3

Posuňte jazdce hlasitosti do požadovanej polohy.

Úrovne hlasitosti signálu zvonenia a prehrávania médií môžete nastaviť aj stlačením tlačidla

ovládania hlasitosti nahor alebo nadol, a to aj pri zamknutej obrazovke.

Nastavenie zariadenia na vibračný režim

Znova stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí

symbol .

Nastavenie zariadenia na tichý režim

1

Stlačte a podržte tlačidlo ovládania hlasitosti, kým zariadenie nezačne vibrovať.

V stavovom riadku sa zobrazí symbol .

2

Znova stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nadol. V stavovom riadku sa zobrazí

symbol .

Ak chcete ukončiť tichý režim, stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor.

Nastavenie vibračného režimu zariadenia a režimu zvonenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Zvuk.

3

Začiarknite políčko

Vibrovať pri zvonení.

35

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie signálu zvonenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Zvuk > Signál zvonenia telefónu.

3

Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku a vyberte

hudobný súbor uložený v zariadení.

4

Potvrďte ťuknutím na položku

Hotovo.

Výber zvuku upozornenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zvuk > Zvuk upozornenia a ťuknite na ne.

3

V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na položku a vyberte

hudobný súbor uložený v zariadení.

4

Na potvrdenie ťuknite na položku

Hotovo.

Niektoré aplikácie majú vlastné špecifické zvuky upozornení, ktoré môžete vybrať

v nastaveniach aplikácie.

Povolenie zvukov tlačidiel

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenie > Zvuk a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčka

Zvuky pri dotyku na klávesnicu a Zvuky dotyku.