Sony Xperia E4g - Nabíjanie zariadenia

background image

Nabíjanie zariadenia

Vaše zariadenie má vloženú nabíjateľnú batériu, ktorú by mala vymieňať len spoločnosť

Sony alebo oprávnené servisné stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť

alebo rozoberať zariadenie sami. Otvorenie zariadenia môže spôsobiť také poškodenie,

že nebude platiť záruka.
Pred expedíciou zariadenia z výrobného závodu je batéria čiastočne nabitá. V závislosti

od toho, ako dlho bolo zariadenie skladované pred zakúpením, môže byť batéria dosť

slabá. Pred prvým zapnutím zariadenia sa preto odporúča batériu aspoň 30 minút

nabíjať. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. Ďalšie informácie o batérii

a možnostiach zvýšenia výkonu nájdete v téme

Batéria a správa spotreby

na

stránke 117 .

Nabíjanie zariadenia

1

Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

2

Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjačky (alebo do portu USB počítača).

3

Pripojte druhý koniec kábla do portu micro USB zariadenia tak, aby symbol USB

smeroval nahor. Keď sa spustí nabíjanie, rozsvieti sa upozorňujúci indikátor.

4

Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete

rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

Ak je batéria úplne vybitá, indikátor upozornenia sa môže rozsvietiť a ikona nabíjania sa

môže zobraziť až o niekoľko minút.

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená

Úroveň nabitia batérie je vyššia než 90 %

Blikajúca červená

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %

Oranžová

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

11

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.