Sony Xperia E4g - O tejto používateľskej príručke

background image

O tejto používateľskej príručke

Toto je

Xperia™ E4gpoužívateľská príručka pre softvérovú verziu Android™ 4.4.4. Ak si

nie ste istí, ktorá verzia softvéru sa používa vo vašom zariadení, skontrolujete to

prostredníctvom ponuky Nastavenia. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete

v časti

Aktualizácia zariadenia

na strane 115 .

Kontrola súčasnej softvérovej verzie zariadenia

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Informácie o telefóne > Verzia

softvéru Android.